Rakovina žaludku

16. září 2007 v 14:12

Zákeřná nemoc

Zhoubný nádor žaludku je svým vznikem i průběhem velmi záludné a nepředvídatelné onemocnění. Dlouho nenápadně narůstá, aniž by působil jakékoliv obtíže, a projeví se často až tehdy, kdy je pro svůj rozsah již jen velmi obtížně léčitelný. Na druhou stranu ponechává lékařům a pacientům i určité naděje.
Řada statistik ukazuje, že se výskyt rakoviny žaludku ve většině vyspělých států snižuje. Příčina není bohužel zcela známa. Není tak ani možné příznivý trend cíleně podpořit. Rozhodující vliv bude mít patrně naše strava.
Ukazují to alespoň výsledky studií sledující výskyt rakoviny žaludku u Japonců žijících v USA a v Japonsku. V Japonsku je výskyt rakovin na rozdíl od USA a Evropy stále poměrně vysoký. Pokud se Japonec přestěhuje do USA a převezme tamější stravovací návyky, riziko vzniku rakoviny žaludku se podstatně sníží.
Další výhodou pro lékaře i pro pacienty je pozdní tvorba metastáz, tj. druhotných ložisek nádoru v ostatních orgánech. Rakovina žaludku metastázy většinou netvoří. Přes častou pokročilost tohoto onemocnění je tak naděje na vyléčení poměrně vysoká.
Výskyt rakoviny žaludku v České republice odpovídá asi 5 % z celkového počtu zhoubných nádorových onemocnění. Také naše statistiky jsou velmi optimistické. Jen v průběhu druhé poloviny minulého století poklesl výskyt rakoviny žaludku v České republice o více než polovinu u mužů a o 40 % u žen. Míra přežití na toto onemocnění se naopak ještě zvýšila.

Jaká je příčina vzniku rakoviny žaludku

Rozhodující úlohu při vzniku rakoviny žaludku bude mít patrně strava. Karcinogeny, tj. látky vyvolávající nádorové bujení, působí prostřednictvím potravy přímo na sliznici žaludku. K nejznámějším patří nitrosaminy, benzpyren a aflatoxin. Mimo tyto látky se pravděpodobně uplatňuje i vliv tzv. helicobakterové infekce.
Helikobakter pylori je poměrně nedávno objevenou bakterií. Výjimečný je tento mikroorganismus především v tom, že dokáže přežívat ve vysoce agresivním prostředí žaludku. Krátce po tomto objevu se začal jeho výskyt spojovat s množstvím nemocí a obtíží. Významnou úlohu získal především ve vzniku vředové choroby a rakoviny žaludku.

Jak se onemocnění projevuje

Zdravotní obtíže, které rakovinu žaludku provázejí nejsou pro toto onemocnění nijak specifické. Časné projevy nemoci jsou navíc tak často nevýrazné, že je většinou přehlédneme. U naprosté většiny nemocných navíc časné příznaky zcela chybí. Prvními projevy rakoviny žaludku jsou tak až příznaky provázející pokročilé postižení orgánu.
Typické jsou spíše neurčité obtíže. Tlak na břiše v oblasti žaludku, ztráta chuti k jídlu, slabost, pocit na zvracení, únava a postupná ztráta tělesné hmotnosti.
Projevy rakoviny žaludku závisí také na rozsahu a místě výskytu nádoru. Pokud je nádor uložen blíže k jícnu, může Vám způsobit potíže při polykání. Pokud je uložen spíše v dolní části žaludku, v oblasti vrátníku, objevuje se častější zvracení.
Pokud se v oblasti nádoru vytvoří vřed, mohou se objevit obtíže charakteristické pro vředovou chorobu žaludku. Typické jsou bolesti v nadbřišku zesilující se po jídle.
Když pokračující nádor naruší stěnu cévy, může dojít ke krvácení do zažívacího traktu. Objevuje se černá typicky zapáchající průjmovitá stolice s obsahem natrávené krve, tzv. meléna. Pokud je krve více může docházet i k jejímu zvracení. Větší ztráty krve jsou provázeny slabostí, bledostí a opocením.

První pomoc

Liga proti rakovině se sídlem v Praze, Na Slupi 6, provozuje Nádorovou telefonní linkou (02/2492 0935), kde od pondělí do pátku odpovídají zkušení lékaři zaměření na problematiku nádorového onemocnění. Tato pomoc byla zřízena k poskytnutí první rady a doporučení při problémech s léčbou, průběhem i obavách z možného onemocnění.

Co Vás čeká u lékaře

Důležitým důvodem pro návštěvu lékaře jsou především neurčité zažívací obtíže v oblasti horní poloviny zažívacího traktu u osob nad 50 let. Pokud lékař na základě vašich obtíží vysloví podezření na nádorové onemocnění žaludku, pravděpodobně Vám, mimo jiné standardní vyšetřovací postupy, doporučí i tzv. endoskopické vyšetření.
Tato metoda umožňuje důkladně prohlédnout sliznici žaludku a pomocí odběru malého vzorku tkáně určit i vlastní povahu případného nálezu. Endoskopická metoda zaměřená na horní část zažívacího traktu se nazývá gastroskopie.
Gastroskopie je vyšetření, při kterém polykáte dlouhý ohebný kabel. Na konci kabelu je malá kamera a světelný zdroj. Kabelem se mohou zavádět i drobné nástroje k odběru vzorků sliznice. Vyšetření se provádí při vědomí po místním znecitlivění hrdla. Odběr vzorků na histologické vyšetření je nebolestivý.
Pro lepší přehlednost se plní žaludek při vyšetřování vzduchem, což může způsobovat říhání. Vyšetření nebude pro mnohé z Vás asi zrovna nejpříjemnější, je však většinou docela snesitelné.
Gastroskopie poskytuje moderní medicíně v diagnostice rakoviny žaludku neocenitelné služby. Lékařům umožňuje spolehlivě prohlédnout celý žaludek a větší část dvanáctníku. Ani tímto vyšetřením nemůže být sice rakovina stoprocentně vyloučena, negativní nález pečlivě provedeného vyšetření dokáže však snížit pravděpodobnost výskytu rakoviny na přijatelné minimum.
Pro posouzení celé tloušťky stěny žaludku a jeho nejbližšího okolí může dobře posloužit tzv. vyšetření technikou CT (počítačovou tomografií). Vyšetření je pro Vás stejně nenáročné jako obyčejný rentgenový snímek, zátěž rentgenovými paprsky je dokonce ještě menší. Výpovědní hodnota je oproti obyčejnému rentgenu nesrovnatelně vyšší.
Pokud se rakovina žaludku prokáže, musí být léčba zahájena co nejdříve. Jedinou rozhodující léčbou je včasná, dostatečně rozsáhlá operace. Pokud je možné odstranit nádor celý, není již zpravidla zapotřebí další léčba zářením nebo chemoterapií.
V případě, že dostatečně rozsáhlý operační výkon není možný, může pomoci chirurgický zákrok menšího rozsahu, který například pouze obnovuje dostatečnou průchodnost žaludku pro potravu. Po takových to výkonech většinou následuje radioterapie nebo chemoterapie k potlačení růstu zbývajícího nádoru.

Co neovlivníte

Určité dispozice pro vznik rakoviny žaludku získáváme již ve svých genech. Pokud o tomto riziku víme, měli bychom zvýšeně dbát na časté lékařské kontroly a rozhodně nepodceňovat případné varovné signály (viz Jak se onemocnění projevuje).

Co můžete sami

Protože neexistují jasné ovlivnitelné rizikové faktory, platí spíše obecné zásady prevence. Posilujte tělesnou odol­nost, dbejte na zdravou stravu s dostatkem zeleniny a ovoce, přestaňte kouřit, omezte pití alkoholických nápojů, především s vysokým obsahem alkoholu a dbejte na dostatek odpočinku.
Pokud jste ve věku 50 let a více nepodceňujte případné varovné příznaky (viz Jak se onemocnění projevuje). Rozhodně nečekejte až obtíže samy vymizí, čím dříve je rakovina odhalena a léčena, tím větší máte naději na vyléčení. Naděje na vyléčení je v současné době daleko větší. Je to podmíněno značnými pokroky ve vyšetřovacích metodách, v operačních postupech i pooperační péči.

Máte riziko rakoviny žaludku?

Rakovina žaludku postihuje nejčastěji muže nad 50 let věku. Za rizikové faktory (tj. okolnosti, které se uplatňují při vzniku onemocnění) se pokládají žaludeční polypy (výchlipky žaludeční sliznice), dlouhodobý zánět žaludku a přítomnost Helicobactera pylori (viz Jaká je příčina vzniku rakoviny žaludku). Zvýšené riziko je také u těch z Vás, kteří jsou již po předchozí operaci žaludku.

Na co se nejčastěji ptáte

Jaké jsou komplikace po operaci žaludku?Po rozsáhlém operačním výkonu mohou přetrvávat pozdní kompli­kace, které vyžadují další léčení. Od běžných pooperačním komplikací jako je hnisání v operační ráně a pooperační bolesti, mohou nastat i vážnější problémy. U operativního odstranění nádoru v blízkosti vyústění jícnu do žaludku může docházet k poškozování dolní části jícnu refluxem (zpětným návratem žaludeční šťávy do jícnu).
Jak často zakládá nádor metastázy?Nemoc probíhá dlouho bez příznaků, tedy plíživě a nádor dost často metastazuje poměrně pozdě. Má tedy oproti některým zhoubným nádorům trávicího traktu příznivější prognózu, pokud se podaří nádorový proces odhalit včas. V pokro­čilých stadiích, kdy již došlo k metastazování lymfatickou cestou do blízkých i vzdálených mízních uzlin a později i krevní cestou, je léčení samozřejmě daleko obtížnější a výsledky jsou méně úspěš­né.
Jaká je naděje na vyléčení?Jako u všech zhoubných nádorů má nejlepší vyhlídky nemocný, u něhož nebyl nádor příliš veliký, nebyly postiženy lymfatické uzliny v blízkosti žaludku a nebyly zjištěny metastázy. l když byly blízké lymfatické uzliny zasaženy, jsou vyhlídky nemocného velmi dobré. Při velmi pokročilém chorobném procesu jsou vyhlídky nejisté a nemocný vyžaduje všestrannou péči, aby se včas odstra­nily nebo zmírnily přetrvávající nebo nově vzniklé potíže.
Proč není vždy možné odstranit nádor celý?V blízkosti žaludku se nacházejí životně důležité orgány (játra, srdečnice, slinivka, dolní dutá žíla, bránice). Pokud dojde k postižení těchto struktur v důsledku prorůstání pokročilého nádorového procesu, nemůže být nádor odoperován v dostatečném rozsahu.
Dá se žít i bez žaludku?Při rozsáhlém postižení žaludku Vám může lékař navrhnout i radikální odstranění celého žaludku. Po úplném odstranění žaludku se může objevit chudokrevnost z nedostatku vitaminu B12. Je proto nutno podávat vitamín náhradní cestou, např. jednou měsíčně nebo jednou za 3 měsíce injekčně. Bez žaludku je možné žít, je však nutné se přizpůsobit změněné kvalitě trávení, tj. především menší porce jídla, dostatek živin a vitamínů.
Může se rakovina žaludku projevit i krvácením ze stolice?Čerstvá krev ve stolici je příznakem krvácení z nižších partií zažívacího traktu. Pokud krev stéká z vyšších části trávicí trubice, bývá již ve stolici většinou natrávená. Potom je její barva dehtově černá a charakteristicky zapáchá. Toto krvácení se vyskytuje nejčastěji u vředové choroby žaludku a dvanáctníku, může být však i projevem rakoviny žaludku.
Je možné odstranit nádor žaludku pomocí gastroskopie?Gastroskopie je endoskopická vyšetřovací metoda. Umožňuje sice malé výkony na žaludeční sliznici, jako je odběr vzorku tkáně, nebo ošetření krvácejícího žaludečního vředu. Možné je odstranění drobných nezhoubných polypů (výchlipek žaludeční sliznice), na rozsáhlé odstranění nádorového procesu však její schopnosti nestačí
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Anketa

Zemřel někdo ve tvé blízkosti na rakovinu?

Ano, můj blízký příbuzný 69.3% (260)
Několik známých 6.4% (24)
Ano, můj známý 6.1% (23)
Ne, nikdo 18.1% (68)

Komentáře

1 Libuše Vanišová Libuše Vanišová | E-mail | 7. února 2008 v 22:05 | Reagovat

Moje maminka má již sedm let problémy s žaludkem. Každý rok podstoupila gastroskopické  a CT vyšetření, naposledy v červnu 2007  a vždy bez nálezu. V říjnu 2007 měla velké bolesti a byla hospitalizována na ženském oddělení. Příčinu bolestí nezjistili ani na CT a byla propuštěna. Za tři týdny byla opět hospitalizována pro neúnosné bolesti a podstoupila laparoskopii, k níž přizvali i chirurga. Ten zjistil rozsáhlý nádor žaludku a metastázy. Byla propuštěna domů s tím, že už jí nepomůže ani chemopterapie. Žaludek jí přestal cokoliv přijímat. Během čtyř týdnů zhubla o dvacet kilogramů.

Je vůbec možné, aby tak velký nádor nebyl zjištěn ani počítačovou tomografií? Nechce se mi totiž věřit, že v měsíci říjnu byla bez nádoru a metastáz a v měsíci listopadu, tři týdny po CT, měla metastázy v takovém rozsahu, že jí již není pomoci. Chtěla bych dodat, že maminka žila velmi zdravě, zelenina byla na denním jídelníčku, sportovala, milovala turistiku a jízdu na kole, byla to velmi vitální žena a na svůj věk 54 let nevypadala.

Nyní čekáme na smrt.

2 smidrs smidrs | E-mail | 8. února 2008 v 23:26 | Reagovat

hmm moje manželka, 26 let. Měla problémy cca od června 2007.  Ze začátku ji objevili Helicobactera, ten vyléčila na kontrolním gastru nic neměla, ale bříško ji bolelo stále dál a dál.. tak jsme to stále řešili a stále chodili na vyšetření a nic... v listopadu se zjistilo, že se již do žaludku nejde ani obyčejným gastrem dostat, jelikož ho má natolik zúženej že to zkrátka nejde. Tak byla hospitalizována ve FN Brno, tam ji udělali biopsii a zjistili, že nádor tam žádný nemá. Uff oddychli jsme si, ale stále se nic nedělo. Měli podezření jen na achalásii a zánět žaludku. Fajn řekli jsme si s tím se dá žít stačí operace a hotovo. No ale stále se to jen odkládalo a čekalo a čekalo. Tak jsem se nasral a s prosíkem obepsal nemocnice v Praze a ujal se ji IKEM který po čtyřech dnech a kompletním vyšetření řekl ne moc dobrou zprávu. Má velký zhoubný nádor přes celou stěnu žaludku. Teď se čeká na pondělí zda tam budou na CT metastáze či nikoli a pak se uvidí co dál. V tom lepším případě ji vezmou kompletně celý žaludek v tom horším si to nedokážeme ani představit. Život jsme měli s ženou před sebou a díky neschopnosti a lenosti doktorů v Brně jsme o šanci na normální život přišli! :(

Proto radím všem, pakliže máte nevysvětlitelné problémy, zkuste se obrátit na nemocnice v Praze, bude to třeba dál od Vašeho domova, ale věřte že zdraví za to stojí!!!

3 Bobika Bobika | E-mail | 26. února 2008 v 11:46 | Reagovat

Máme v naší rodině dlouholetého kamaráda,který nás navštěvuje i s celou svojí rodinou a právě prodělala veškerá vyšetření želudku a před pár dny se dozvěděl že má objemný nádor v žaludku a několik menších ve střevech,kde z 5 jsou 3 zhoubné.Žádná příjemná procedura ho nyní nečeká ,v příštím týdnu zahajují lékaři chemoterapii.Chci jen varovat čtenáře nepodceňujte nevolnosti a bolesti různého typu.Kamarádovi to začalo úplně nevinně a bezbolestně a vlastně před dvěmi měsíci,dva dni před Silvestrem začal zvracet potravu kterou přez den snědl aniž by byla natrávená a to trvalo i nadále a proto se rozhodl navštívit lékaře s tím že něco není v pořádku.(podotýkám neměl bolesti).Během těchto dvou měsíců má úbytek na váze 10 kg.Je mu bez pár měsíců 43 let a má dva syny 5a 15 let a my si nepřejem nic jiného než aby nad ním pánbůh držel ochrannou ruku,přece by nedovolil aby odešel tak mladý člověk.

4 Jindra Jindra | 17. března 2008 v 8:01 | Reagovat

Vneděli 16.3 nam přijel kamarad ktereho jsme brali uz jako rodinu  byli jsme na jeho svatbe se Zuskou uzasni lide velice hodni prijel a rekl nam ze Zuska ve ctvrtek zemrela na rakovinu zaludku taky nemela zadne problemy az do 10 ledna letosniho roku kdy jimzdelili tuto diag.a dva mesice na to umrela asi nevim jak bych to napsala ale ta ztrata tak strasne boli a le mi taky lito jejiho muze vsak byli svoji jen dva roky je hrozne ze se to projevi az v pozdnim stadiju a stale u mladsich rocniku tak se tady vsichni moc drzte a bojujte .jindra

5 Marketa Novakova Marketa Novakova | E-mail | 11. července 2008 v 13:01 | Reagovat

Usmev pro vsechny ;')

Pisu Vas pozadat o trosku pomoci. Moje maminka (56 let)je po odstraneni zaludku (rakovina) a uz je to ctyri mesice a stale ztraci na vaze (zvraceni, paleni zahy,...). Poslednich dvacet let zila nesmirne zdravy zivot. Nasla se v alternativni medicine atd atd, takze i ted vi co je to zdrave a plnohodnotne se stravovat i bez zaludku. Otazkou zustava, ze by hrozne rada nasla nekoho s podobnym osudem a mohla by tak sdilet nejake zkusenosti. Hlavne se dovedet jak se ostatnim dari zit bez zaludku a hlavne bez naslednych komplikaci. Mozna budete tusit i o nejakem diskuznim serveru?

Mockrat dekuju, Marketa Novakova

6 max max | 22. července 2008 v 17:49 | Reagovat

Je to zkopírovaný

7 petr petr | E-mail | 31. října 2008 v 7:18 | Reagovat

Ahoj Existuje zena jmenem ERIKA ktera ma schopnoti o kterych muzeme jenom snit , neni to buch nemuze davat nebo brat zivot ale pomaha lidem svaznymi chorobamy a uspesne byl jsem toho svedkem  verte nebo ne zde je telefoni cislo  732 132872  jak rika sanci ma kazdyyyyyyyyyy.

8 michaela michaela | E-mail | 7. dubna 2009 v 16:41 | Reagovat

dekuji ze ste takovou stranku vytvorili

9 Petr Petr | 11. srpna 2012 v 22:14 | Reagovat

Petře jdi do prdele, že se nestydíš. Máš hrubky za každým slovem. A vy ostatní nikam nikomu nevolejte! Svěřte se lékařům.

10 Lili Lili | E-mail | 4. listopadu 2012 v 8:54 | Reagovat

Je to pul roku, co zemřel můj táta na rakovinu žaludku, 54 let. Symtomy neměl žádné, poté, co se mu žaludek úplně uzavřel bylo pozdě. Operace nebyla možná, vzhledem k pokročilosti nádoru, na Královských Vinohradech mu jen vyvedli stomii ze žaludkua  poslali ho domů umřít. Jaká je reality mu oznámilo 5 minut před propuštěním, ani ho neinformovali, jak se má o stomii starat, natož že tam patří speciální strava z lékarny. Během týdne zkolaboval z dehydratace, nakonec mu zavedli stent skrz jícen a žaludek, aby mohl alespoň chvíli jíst a pít. Kdyby mu nezavedli stomii, a neměl tu sílu bojovat, zemřel by během jednoho měsíce, takhle to trvalo 4, 5 měsíce. Bylo to rychlé, bolestné, ale co budu povídat... zdravá strava mu mo neříkala, kuřák, alkohol měl také rád, takže v tomto případě se to na tom všem podílelo světší části..

Závěrem, je to opravdu zákeřná nemoc, preventivní programn  na to neexistuje, a záleží jen a jen na doktorovi, zda vám preventivní vyšetření udělá, jelikož je to hodně nákladná věc...

11 Eva Eva | E-mail | 21. května 2014 v 21:47 | Reagovat

Jsem zena 33 let pred rokem mi byl odstranen žaludek nasledkem nadoru, plus male nalezy na jatrech odstraněny , bez chema , žiju nejim červene maso aspoustu dalsiho omezeni značna ..za 7 mesicu po operaci jsem schudla 34 kg .Ajestli se  bojim??ano..jsem sama se 14 letym klukem vazim si toho ze tu muzu bejt i kdyz jsou lidi lhostejni a zlí ja tu svou prioritu života mam...

12 Irena Křížová Irena Křížová | E-mail | 2. října 2014 v 10:01 | Reagovat

Srdečně Vás zdravím,můj tatínek prožívá něco podobného.Minulý rok o Vánocích mu odstranili žaludek a nyní stále prožívá malomyslnost a my s ním, stále hubne a nedáří se mu nlézt radost z jídla, které by raději ani pro něj nemuselo být.Je to zoufalé, rakovinu zvládnul a nakonc ho zabije to, že nemůže jíst.Pálí ho jícen a bolí břicho.Možná by mu pomohlo, kdyby mohl sdílet s někým, kdo prožil něco podobného a má již zkušenosti co jíst. Díky Irena K.[6]:

13 Danča Danča | E-mail | 26. listopadu 2015 v 18:29 | Reagovat

Važení,manžel dva dny po odchodu do důchdu  onemocněl.Velká slabost a nízký tlak, okamžitý odjezd do nemocnice, který mu zachránil život.Měl krvácení do trávicího traktu přes otevřenou cévu,nádor,který měl v žaludku mu cévu proděravěl.Po odléčení mu byla nabídnuta chemoterapie a ozařování nebo odebrání celého žaludku, rozhodl se pro druhou variantu.Když jsem se dočetla na inernetu o problémech co ho čekají byla jsem psychicky na dně.Manžel je po operaci skoro pět měsíců, jí takřka všechno menší dávky a často, trochu ho zlobí maso a rýže.Já ho obdivuji a děkuji Bohu za to ,že mu dal tolik síly, byl a je po celou dobu v dobré náladě , žádné naříkání a stesk, myslím, ře mu to nejvíc pomohlo k překonání v boji o život a hlavně víra v to,že se uzdraví. Obrovské díky patří nemovnici v Hradci Králové, kde se manžel léčil. Všem , kteří se léčí a nějakou těžkou nemocí přeji velice pevné nervy a víru v uzdravení, to je nejdůležitější co mohou pro sebe udělat.

14 Larryhew Larryhew | E-mail | Web | 13. května 2017 v 6:37 | Reagovat

join the new social <a href=http://onlinecasinos-x.com>online casino</a> guide

15 ajeebmedia ajeebmedia | E-mail | Web | 16. července 2017 v 8:42 | Reagovat

Ghost plays with truck
watch hidden Ghost plays with truck

https://youtu.be/BnDzkZgQofw

Enjoy to watch this video
and share and subscribe

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama